مدون بودن برنامه آموزشی

وجود طرح درس برای کلیه جلسات

آماده سازی CD های آموزشی متناسب با مفاهیم هر ترم

روند مستمر آموزشی (آموزش از صفر و عدم نیاز به اطلاعات قبلی)

حذف جزوه نویسی از برنامه آموزشی و استفاده بهینه از زمان

آموزش مجازی از طریق سایت

برگزاری مسابقات متعدد در سطوح مختلف استانی و کشوری

پیگیری مستمر شرکت از روند آموزشی مدرسین

خدمات پس از فروش

تبدیل دانش آموزان به انسان هایی خلاق و مخترع

ثبت اختراع توسط دانش آموزان

حضور دانش آموزان در جشنواره خوارزمی

قابل ذکر است که اکنون در سراسر کشور کلاس های رباتیک توسط پژوهشسراها با هزینه های زیاد و پیش شرط های متعدد برگزار می شود. یکی از بزرگترین ویژگی های این سیستم این است که توانسته با هزینه ای معقول این علم را به سطح مدارس آورده و امکان رقابت را برای همه دانش آموزان فراهم آورد.